FTX Ventilation Stockholm – ventilation med värmeåtervinning

Det mest kompletta ventilationssystemet inom branschen är det så kallade FTX Systemet. FTX ventilation är ett perfekt val för BRFer och fastighetsägare i Stockholm som vill spara pengar på sina energiräkningar. Detta är ett system som alla företag och BRFer borde installera i sina fastigheter och kontor. Ett FTX ventilationssystem är ett fläktstyrt till- och frånluftsystem som har värmeåtervinning och ger kontrollen tillbaka till dig över den mängd friskluft som tillförs i er fastighet. Efter installationen av FTX ventilation i Stockholm får du ett kanalsystem som enkelt förklarat transporterar bort använd luft och tillför frisk luft i fastigheten. Men innan frånluften lämnar byggnaden passerar den aggregaten för värmeåtervinningen, som i sin tur använder energin från den använda luften för att värma upp den inkommande luften.

Varför borde jag ha FTX Ventilation i Stockholm?

Att installera FTX Ventilation i Stockholm är ett självklart val för fastighetsägare eller företag som vill spara pengar. Med ett FTX ventilationssystem kan du återvinna mellan 50-80 procent av värmen som finns i luften. Detta betyder att man kan spara stora pengar, och just eftersom energipriserna hela tiden stiger, betyder detta att du kan göra stora besparingar i framtiden. Studier som har blivit framtagna visar att återbetalningsprocessen när man har installerat ett FTX ventilation i Stockholm ligger på mellan tre till fem år.

Vi finns här för dina ventilationsbehov

Vi är här för att hjälpa dig med alla behov du har för ditt FTX Ventilation i Stockholm. Våra professionella tekniker finns här för att hjälpa dig med alla frågor du har.